Για να εισέλθετε στο B2B της eltrekka θα πρέπει να συμπληρώσετε το username και το password σας
στην ειδική περιοχή με τίτλο "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ".